Projevy členů INICIATIVY při přiležitosti setkání občanů v Jiráskových sadech