Iniciativa za odstranění sochy

Sovětského okupanta

v Litoměřicích

Jsme občanskou iniciativou, jejímž cílem je odstranění pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě”,
jakožto symbolu okupace Československého národa a nevkusné oslavy armády Sovětského svazu,
jež za dobu své existence okupovala řadu zemí a má na svědomí nespočet lidských životů.

Milý Litoměřičane.


Památník čest a sláva Sovětské armádě byl postaven v Jiráskových sadech v Litoměřicích v roce 1975. Je symbolem okupace našeho národa (1968) a vůbec nemá co do činění s osvobozením – obsazením v roce 1945. Pojďme společně najít legální cestu jak tento symbol odstranit.

Zdůvodnění:
Památník se jmenuje “Čest a sláva Sovětské armádě”. Sovětská armáda vznikla v roce 1946 reorganizací a přejmenováním Rudé armády. Socha tedy nemůže v žádném případě odkazovat k osvobození Československa v roce 1945, které provedla Rudá armáda. Komunisté zcela záměrně požili armádu Sovětskou ve jménu památníku, protože v době vztyčení sochy, Sovětská armáda okupovala Československo. Památník oslavuje sovětskou armádu, která za dobu své existence okupovala řadu zemí a způsobila mnohé ztráty na životech i škody materiální. Komunisté v době normalizace v roce 1975 potřebovali místo, kde se bude přísahat věrnost armádě okupantů. Samozřejmě, že netušili, že jejich vláda a přítomnost Sovětských vojsk budou opravdu jen dočasné a ne na věčné časy a nikdy jinak.

5 hlavních argumentů pro odstranění pomníku


Památník se jmenuje “Čest a sláva Sovětské armádě” a nezobrazuje rudoarmějce


Sovětská armáda vznikla v roce 1946 reorganizací a přejmenováním Rudé armády. Socha tedy nemůže odkazovat k osvobození Československa v roce 1945, které provedla Rudá armáda. Komunisté zcela záměrně použili armádu Sovětskou ve jménu památníku, protože v době vztyčení sochy, Sovětská armáda okupovala Československo. Památník oslavuje sovětskou armádu, která za dobu své existence okupovala řadu zemí a způsobila mnohé ztráty na životech. Voják na pomníku tedy, i dle oficiálního názvu, nezobrazuje rudoarmějce, ale Sověta – okupanta.


Památník vznikl v roce 1975, kdy nahradil původní sochu Stalina


Památník vznikl 7 let po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy a jen stěží tak obstojí argument, že se jedná o poctu padlým při osvobozování Československa. Jedná se o propagandistický monument Sovětského svazu, ne  autentický památník rudoarmějce, jež by vznikl po válce. 


Památník vznikl v roce 1975, kdy nahradil původní sochu Stalina


Památník vznikl 7 let po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy a jen stěží tak obstojí argument, že se jedná o poctu padlým při osvobozování Československa. Jedná se o propagandistický monument Sovětského svazu, ne  autentický památník rudoarmějce, jež by vznikl po válce. 


Válka na Ukrajině


Ruská Federace pokračuje v krvavých šlépějích Sovětského Svazu a invazí na Ukrajinu dokazuje, že se se svou minulostí nehodlá žádným způsobem vyrovnávat. Naopak ji touží opakovat. Historické paralely mezi invazí do Československa v roce 1968 a na Ukrajinu v roce 2022, by měly být samy o sobě dostatečným důvodem k odstranění památníků. Zároveň mějme na paměti, že Město Litoměřice přijalo od počátku války stovky Ukrajinských uprchlíků, jež v našem městě žijí a jímž bychom měli vyslat signál, že jsou zde, narozdíl od okupantů, vítáni.


Současné vedení Ruské federace touží po návratu Sovětského svazu


Památník není pouze historickou relikvií. Není možné ignorovat současné imperiální choutky diktátorského režimu v Rusku. Sám Vladimir Putin označil na konci roku 2021 rozpad Sovětského svazu za tragédii a jeho cílem je obnovení hranic Evropy z roku 1997, tedy do stavu, kdy Česká republika ještě nebyla členem NATO.  


Současné vedení Ruské federace touží po návratu Sovětského svazu


Památník není pouze historickou relikvií. Není možné ignorovat současné imperiální choutky diktátorského režimu v Rusku. Sám Vladimir Putin označil na konci roku 2021 rozpad Sovětského svazu za tragédii a jeho cílem je obnovení hranic Evropy z roku 1997, tedy do stavu, kdy Česká republika ještě nebyla členem NATO.  


Památník hyzdí zrekonstruované Jiráskovy sady


Socha nemá uměleckou hodnotu, do prostoru parku se nehodí, je poničená a potřísněná barvou. Takováto prezentace Litoměřic je ostudou našeho města.

 • Podepsat petici o vypsání místního referenda, jež následně předáme zastupitelům Města Litoměřice k projednání na radě zastupitelstva.
 • Zároveň také můžete o odstranění pomníku diskutovat s vašimi blízkými a vnést toto téma do všeobecné debaty v rámci obyvatel Litoměřic. Budeme vděční za šíření této iniciativy mezi co největší počet lidí.
 • Zúčastnit se akcí pořádaných Iniciativou za odstranění památníku Sovětského okupanta.

Jak podepsat petici?

 • Elektronicky je možné petici podepsat skrze portál veřejné správy (je nutné přihlášení skrze Identitu občana nebo Datovou schránku).
 • Petiční archy bude dále možné podepsat na vybraných místech v Litoměřicích, jejichž seznam budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách.
 • Podepsat můžete také na akcích pořádaných iniciativou.
 • Vyplněním archu, který je ke stažení zde. Po podepsání ho můžete odeslat na adresu předsedy petičního výboru:
  Tomáš Khoder
  Resslova 1673/8
  Předměstí
  412 01 Litoměřice

PŘEJÍT NA PETICI ⍈