Nabídka pomoci s transportem sochy vojáka z pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě” v Jiráskových sadech v Litoměřicích